Návod "DZS Elektronika" - page 117

© 2013 Didaktik s. r. o.
115
8.7. Ochrana proti přepětí tyristorem
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Zdroj napětí
15
1
Modul Zenerova dioda
4
Spojovací vodiče
2
Modul přímé vedení
1
Modul odpor 100Ω
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul tyristor
1
Modul indikátor přepětí
1
Objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05 A, E10
1
Měřící přístroj 30 V =
Schéma :
Pokus 2. 8 ukazuje, že při dosažení napětí na Zenerově diodě proteče proud potřebný k sepnutí tyristoru
přes Zenerovu diodu. Tyristor vydrží mnohem větší intenzitu proudu a proto je ochrana tyristorem proti přepětí
smysluplnější. Zapojení musí být navrženo tak, aby při dosažení nebezpečného přepětí bylo mřížkové napětí větší
než 0,6 V a tím bylo zajištěno sepnutí tyristoru.
Zapojení :
žárovka vlevo nahoře představuje pojistku. Její rozsvícení signalizuje "přepálení", tedy odpojení
pojistkou. Přístroj, který má být chráněn před přepětím představuje indikátor předpětí. S ním je paralelně zapojen
tyristor, který je v normálním případě nevodivý, při přepětí se však stává vodivým. Tím roste intenzita proudu až k
iniciování pojistky.
Pokus :
1. Tyristor je vyjmut ze zapojení. Napětí se zvyšuje z nuly na 15 V. Toto je indikováno voltmetrem a
rozsvícení indikátoru přepětí ukazuje nebezpečí.
2. Tyristor je zasunut. Napětí je opět pomalu zvyšováno. Tentokrát však ukazuje žárovka dosažení
nebezpečného napětí svým rozsvícením, že tyristor způsobil zkrat a pojistka odpojila. Indikátor přepětí se
nerozsvítí.
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...161
Powered by FlippingBook