Návod "DZS Elektronika" - page 119

© 2013 Didaktik s. r. o.
117
9. Fotoelektronika
9.1. Světlo uvolňuje nosiče nábojů
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
16
1
Modul LED dioda
1
DZS tabule propojovací
2
Spojovací vodiče
1
Modul fotočlánek
1
Měřící přístroj 300 mV= (1 V=)
1
Osvětlení
1
Kapesní svítilna
Schéma :
1. pokus :
Na voltmetr s měřícím rozsahem 300 mV (pak 1 V=) se připojí LED dioda. Kapesní svítilnou se osvítí
LED dioda.
Výsledek :
Voltmetr ukazuje napětí, které stoupá s přibývajícím světlem.
2. pokus :
Namísto LED diody se zasune fotobuňka. Již při osvětlení části fotobuňky kapesní svítilnou je vyvoláno
napětí 0,1-0,2 V.
3. pokus :
Fotobuňku má nyní osvítit slunce nebo velmi silná žárovka. Protože digitální voltmetr má velmi vysoký
odpor, neprotéká proto žádný proud, voltmetr ukazuje napětí naprázdno U
0
.
Výsledek :
Napětí naprázdno nejdříve rychle stoupá s přibývajícím osvětlením, potom stále pomaleji až 0,5 V.
4. pokus :
Voltmetr je nahrazen ampérmetrem. Díky nepatrnému vnitřnímu odporu ampérmetru je fotobuňka
prakticky zkratována a měří se zkratový proud I
Z
.
Výsledek :
Zkratový proud stoupá úměrně s osvětlením.
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...161
Powered by FlippingBook