Návod "DZS Elektronika" - page 120

© 2013 Didaktik s. r. o.
118
9.2. Paralelně zapojené fotobuňky
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
Spojovací vodiče
2
Modul fotočlánek
1
Měřící přístroj 1 V= (300mA=)
1
Zdroj světla
Schéma :
V pokusech 9. 2 a 9. 3 budou fotobuňky zapojeny paralelně a sériově, aby se vysvětlilo, jak lze sestavit
fotopanely pro libovolná napětí a intenzitu proudu.
1. pokus :
Obě buňky jsou osvětleny silným zdrojem světla (obě pokud je možné stejnoměrně). Změří se napětí.
Jedna fotobuňka se zakryje.
Výsledek :
Napětí se téměř nemění.
2. pokus :
Voltmetr je nahrazen ampérmetrem. Odečte se intenzita proudu. Potom se zakryje nejdříve jedna, pak
(pro kontrolu) druhá.
Výsledek :
Intenzita proudu je zhruba poloviční.
Poznatek :
Při paralelním zapojení fotobuněk zůstává napětí stejné, zatímco intenzita proudu stoupá úměrně s
plochou.
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...161
Powered by FlippingBook