Návod "DZS Elektronika" - page 121

© 2013 Didaktik s. r. o.
119
9.3. Sériově zapojené fotobuňky
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
DZS tabule propojovací
2
Spojovací vodiče
2
Modul fotočlánek
1
Měřící přístroj 1 V=
1
Zdroj světla
Schéma :
Pokus :
Zdroj světla se nasměruje na fotobuňky. Po změření napětí se zakryje nejdříve jedna, pak druhá
fotobuňka.
Výsledek :
Napětí dvou do série zapojených fotobuněk je dvakrát tak velké.
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...161
Powered by FlippingBook