Návod "DZS Elektronika" - page 122

© 2013 Didaktik s. r. o.
120
9.4. Závislost solárního napětí na úhlu dopadu světla a teplotě
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
DZS tabule propojovací
2
Spojovací vodiče
1
Modul fotočlánek
1
Měřící přístroj 1 V=
1
Zdroj světla
Schéma :
Pokus :
1.
Vliv úhlu dopadu :
Zdroj světla se nasměruje na fotobuňku tak, aby pokud možno svit dopadal na
povrchovou plochu normálně. Odečte se vzniklé napětí. Pak se úhel dopadu zvětší (měřeno proti kolmici)
a opět se odečte z voltmetru vzniklé napětí.
Výsledek :
Při mírnějším úhlu je solární napětí menší.
2.
Vliv teploty :
Světlo se nasměruje proti fotobuňce a dá se tak blízko, aby se fotobuňka zahřála.
Vzdálenost světla zůstává nezměněna. Pozorujeme ručičku voltmetru.
Výsledek :
Během dvou minut klesne napětí např. z 0,46 V na 0,34 V.
Poznatky :
1. Paralelním zapojením fotobuněk lze zvýšit intenzitu proudu.
2. Sériovým zapojením fotobuněk lze zmnohonásobit napětí.
3. Zvýšení teploty způsobuje pokles výkonu.
4. Výkon fotobuňky závisí na úhlu dopadu světla ze zdroje.
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,...161
Powered by FlippingBook