Návod "DZS Elektronika" - page 123

© 2013 Didaktik s. r. o.
121
9.5. Citlivý indikátor změny světla
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Tranzistor NPN, báze vlevo
4
Spojovací vodiče
6
1
Modul odpor LDR
4
Modul přímé vedení
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Modul odpor 100 Ω
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Modul odpor 47 kΩ
1
Modul potenciometr 1 kΩ
1
Měřící přístroj 3 V=, nula uprostřed
Schéma :
Také LDR patří k optoelektronice. V tomto zapojení je použit tranzistor, ovládaný proudem, závislým na
osvětlení, jako řiditelný odpor v můstkovém zapojení.
Zapojení :
Pravá větev můstkového zapojení se skládá ze dvou odporů 10 kΩ (potenciometr se na začátku nastaví
na plnou hodnotu), levou větev tvoří odpor 100 Ω + odpor 1 kΩ a tranzistor. můstkový měřící přístroj (nulový bod ve
středu) se na začátku nastaví na 3 V a pro zvýšení citlivosti může být přepnut na 1 V nebo 300 mV. (Opatrně při
přepínání).
Pokus :
Pro každé osvětlení LDR by mělo být možné, pomocí proměnného odporu 1 kΩ (výpomoc také
potenciometrem 10 kΩ), nastavit můstkový přístroj na nulu. Již nepatrná změna osvětlení je indikována
můstkovým měřícím přístrojem.
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...161
Powered by FlippingBook