Návod "DZS Elektronika" - page 124

© 2013 Didaktik s. r. o.
122
9.6. Fototranzistor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
3
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
Spojovací vodiče
1
Modul fototranzistor
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A/E10
1
Měřící přístroj 30 mA= (100 mA=)
1
Světelný zdroj
Schéma :
Existují tranzistory, u nichž je bázový proud ovlivňován dopadajícím světlem. Nazývají se fototranzistory. U
mnohých typů je vyvedena bázová elektroda a tyto mohou být také použity jako normální tranzistory. Jiné typy mají
jen vývody pro kolektor a emitor.
Zapojení :
Montáž by měla začít s ohledem na následující pokusy ve 4. nebo 5. sloupci desky. Aby bylo možné
dokázat také malé proudy, které žárovku ještě nerozsvítí, je výhodné použít měřící přístroj s rozsahem měření 30
mA.
Pokus :
1. Fototranzistor se pokud možno dobře zakryje před světlem.
Výsledek :
Téměř žádný kolektorový proud.
2. Zakrytí se pomalu odstraňuje.
Výsledek :
Stoupání kolektorového proudu.
3. Při špatném osvětlení místnosti lze fototranzistor osvítit kapesní svítilnou.
Výsledek :
Fototranzistor je řízen.
Poznatek :
Kolektorový proud fototranzistoru je řízen dopadem světla.
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...161
Powered by FlippingBook