Návod "DZS Elektronika" - page 125

© 2013 Didaktik s. r. o.
123
9.7. Optické spojení proudových obvodů
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
1
Modul přímé vedení
4
Spojovací vodiče
1
Modul fototranzistor
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Modul objímka žárovky E14
1
Žárovka 24V/25W, E14
1
Modul spínač
1
Světelný zdroj
Schéma :
Tento pokus slouží jako modelový k optočlen, který umožňuje řízení jednoho proudového obvodu druhým,
galvanicky odděleným obvodem přes přenos světla. Stupeň účinnosti v tomto případě je krajně špatná! Z množství
světla, které relativně silná žárovky vysílá, se téměř všechno ztrácí. O kolik lépe pracuje technický optočlen,
ukazuje pokus 9. 8. Na jakém principu optočlen funguje, pojednává pokus 9. 12.
Zapojení :
Uspořádání podle schématu zapojení. Levý, řídící proudový obvod vysílá světlo a řídí tím přes
fototranzistor pravý proudový obvod.
Pokus :
1. Levá žárovka (E14) se připojí přes spínač na střídavé napětí 24 V. Žárovka (E10) v pravém obvodu se
rozsvítí. Avšak s tím se nelze spokojit, kolik energie musí být vyplýtváno, aby se od fototranzistoru obdržel
dostatečný kolektorový proud.
2. Střídavé napětí je pomalu snižováno, aby se přišlo na to, při jaké světelné emisi levé žárovky (E14,25W)
právě ještě svítí pravá žárovka.
Poznatek :
Lze pozorovat, jak může být ovlivněn vysílačem světla v jednom obvodu, pomocí fototranzistoru obvod
druhý. Ovšem tento pokus nepřináší žádné ideální řešení.
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...161
Powered by FlippingBook