Návod "DZS Elektronika" - page 126

© 2013 Didaktik s. r. o.
124
9.8. Vidlicové světelné závory
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
Spojovací vodiče
1
Zdroj napětí
1
Vidlicová světelná závora na jezdci
1
Univerzální držák kolejniček
1
Držák pro kruhový materiál
1
Měřící přístroj 10 V=
Schéma :
Spojení optického vysilače a přijímače je z pokusu 9. 7 zřejmé.
U vidlicové světelné závory je namontována infračervená svítící červená
žlutá dioda a fototranzistor v příslušném třmenu černá (vidlici). Z
výrobních důvodů jsou oba dva montážní prvky (viz náčrt) opatřeny
společným vedením.
Červená svítící dioda
sériově
zapojená
s
fototranzistorem ve světelné
závoře, slouží ke kontrole
provozního stavu. kontrolka LED
Odpory slouží k omezení proudu.
Napájecí napětí světelné závory
činí + 5 V. V základním stavu
závory je černá červená žlutá na
jejím výstupu (žlutý kabel)
napětí asi 0,5 V. Je-li dráha
světla přerušena, pak stoupne
napětí na výstupu na 3,3 V,
červená kontrolka LED zhasne.
Zapojení :
Vidlicová světelná závora na jezdci se nasadí do držáku kolejniček, vloží se do držáku pro kruhový
materiál a upevní. Na černý a červený připojovací kabel se přiloží napájecí napětí + 5 V. Červená kontrolka LED
svítí. Černá a žlutá přípojka světelné závory se zapojí na měřící přístroj 10 V-.
Pokus :
V normálním stavu (dráha světla není přerušena) ukazuje měřící přístroj napětí 0,5 V. Je-li dráha světla ve
vidlicové světelné závoře přerušena (prstem nebo tvrdým papírem), pak stoupne napětí na 3,3 V.
Poznatek :
Pomocí vidlicové světelné závory může být přerušení světelného paprsku elektricky znázorněno. Z
toho vyplývají četné možnosti použití v technice, jako např. při regulaci otáček, měření frekvence atp. (srov. 9. 9).
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,...161
Powered by FlippingBook