Návod "DZS Elektronika" - page 127

© 2013 Didaktik s. r. o.
125
9.9. Důkaz kmitání vidlicovou světelnou závorou
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Modul přímé vedení
10
1
Modul kondenzátor 1 µF
5
Spojovací vodiče
11
1
Modul kondenzátor 10 µF
1
Zdroj napětí
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Modul odpor 3,3 kΩ
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Světelná závora na jezdci
1
Universální držák
1
Motor pro zkoušky kmitání
1
Gumové vlákno, 3 m
1
Stojanový jezdec
1
Stojanová tyčka,kruhová,60mm
1
Tranzistor Darlington
1
Kroužek s háčkem
1
Modul reproduktor
2
Držáky na kruhový materiál
Schéma :
Přerušením dráhy světla ve světelné závoře je napětí na výstupu závory změněno z nízké úrovně na
vysokou. Tímto způsobem se používají vidlicové světelné závory k regulaci otáček motorů. V tomto pokusu má být
dokázáno kmitání gumové šňůry akusticky.
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...161
Powered by FlippingBook