Návod "DZS Elektronika" - page 128

© 2013 Didaktik s. r. o.
126
Zapojení :
S pomocí motoru pro zkoušky kmitání má být gumové vlákno iniciováno ke stojatým kmitům. Montáž se
provede podle zobrazení. Kroužek s háčkem se nasadí na krátkou stojanovou tyčku a tato se upevní držákem pro
kruhový materiál do horní řady konektorové desky. Motor se namontuje do stojanového jezdce. Tento jezdec může
být namontován na patku kolejnic ( stojanový materiál k držení konektorové desky).
Vidlicová světelná závora na jezdci se nasadí do universálního držáku a umístí se v téže řadě na desce
jako háček, pomocí držáku pro kruhový materiál. Gumové vlákno se upevní nahoře na háček a dole na kmitající
rameno motoru. Gumová šňůra musí kmitat přesně uprostřed světelné závory. Popřípadě je nutno posunout trochu
patku kolejnice s nasazeným stojanovým jezdcem pro držení demonstrační desky. Montáž posilovacího zapojení
se provede podle obrázku.
Pokus :
Generátorem funkcí se napájí motor frekvencí (10 - 100 Hz) a tak je gumová šňůra iniciována ke stojatým
kmitům. Kmitající obdélníkové napětí vyrobené gumou na výstupu světelné závory je zesíleno a slyšitelné přes
reproduktor.
Je-li namísto tranzistoru použit tranzistor Darling (srov. 10. 1 - 10. 11), pak je zesilovaný signál podstatně
silnější a tím tón hlasitější. Změnou frekvence na motor přiloženého napětí lze změnit počet kmitů gumového
vlákna - rozdílnou frekvenci je možno vnímat přes reproduktor.
Výsledek :
Přerušováním dráhy světla ve světelné závoře lze dokázat kmitání.
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,...161
Powered by FlippingBook