Návod "DZS Elektronika" - page 129

© 2013 Didaktik s. r. o.
127
9.10. Optočlen
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
1
Modul Si-dioda
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 100 Ω
1
Optočlen
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 100 mA=
1
Modul spínač
Schéma :
Co je viditelně znázorněno v 9. 7 v otevřeném modelu, popř. použito v 9. 8 a 9. 9 jako světelná závora,
skutečný optočlen je stěsnán do nejmenšího prostoru. Nemá být opomenuto, zasunutím upozornit na malý
stavební prvek "optočlen"! Ještě před přiložením napětí je účelné ukázat (např. pomocí ohmetru nebo zkoušečky),
že oba obvody jsou galvanicky odděleny.
Zapojení :
Kvůli LED diodě, která je vestavěna v optočlenu, je střídavé napětí usměrňováno. Musí se dbát přísně
nato, aby nebyla překročena přípustná intenzita proudu 60 mA.
Pokus :
Při zapnutí spínače v levém spodním obvodu se rozsvítí žárovka v pravém horním obvodu. LED dioda a
fototranzistor jsou spojeny v malém stavebním prvku optočlenu, proto nelze bohužel nic vidět z vysílání světla.
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...161
Powered by FlippingBook