Návod "DZS Elektronika" - page 13

© 2013 Didaktik s. r. o.
11
F. Obsah soupravy „DE920-1S DZS Stativový materiál”
PČ Počet
mj
Označení
Popis součástek
1.
1
ks
DS101-1G Základna stativová, velká, L=500 mm
2.
1
pár DS600-6G Nosič tabule magnetický, pár, L=600 mm
3.
1
pár DS500-1G Svorník stolní, velký
Upozornění : souprava “DZS Stativový materiál” je určena k přichycení demonstračních tabulí pro “DZS Optika” a
“DZS Elektřina / DZS Elektronika” ve svislé poloze. Z tohoto důvodu ji doporučujeme, v případě zakoupení
demonstračních tabulí, jako nutné příslušenství těchto souprav.
Sestavení stativu:
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...161
Powered by FlippingBook