Návod "DZS Elektronika" - page 130

© 2013 Didaktik s. r. o.
128
9.11. Stejnosměrný obvod řídí střídavé napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
1
Modul Si-dioda
1
Zdroj napětí
2
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 100 Ω
1
Optočlen
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Modul spínač
Schéma :
Abychom se přiblížili k cíli (řízení síťového napětí), bude oproti 9. 10 zaměněno stejnosměrné a střídavé
napájecí napětí. Fototranzistor, který je obsažen v optočlenu potřebuje stejnosměrný proud, proto musí být střídavé
napětí zase usměrněno. Intenzita proudu 60 mA pro LED diodu v optočlenu nesmí být překročena!
Pokus :
Po zapnutí spínače v levém dolním obvodu rozsvítí se žárovka v pravém horním obvodu. Stále ještě řídí
slabší stejnosměrné napětí proudový obvod se silnějším střídavým napětím. Ale vyšší intenzitu proudu optočlen
nevydrží. Proto se vyrábějí optočleny, které jsou spojeny s tranzistory nebo tyristory, aby mohly řídit vyšší výkony.
Další pokus ukazuje model optočlenu spojeného s tyristorem.
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,...161
Powered by FlippingBook