Návod "DZS Elektronika" - page 131

© 2013 Didaktik s. r. o.
129
9.12. Optočlen řídí vyšší napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
1
Modul Si-dioda
1
Zdroj napětí
15
1
Modul Zenerova dioda
5
Spojovací vodiče
2
1
Modul odpor 10 kΩ
3
Modul přímé vedení
1
Modul odpor 100 Ω
1
Optočlen
1
Modul objímka žárovky E14
1
Žárovka 24V/25W, E14
1
Modul spínač
1
Modul tyristor
1
Modul odpor 1 kΩ
Schéma :
Z bezpečnostních důvodů nebude při tomto pokusu použito napětí ze sítě. Bude ale ukázáno vše, co by se
muselo změnit, aby byl spotřebič řízen provozním napětím vyšším než je 24 V.
Zapojení :
Montáž podle obrázku. Část ze strany LED se oproti 9. 11 nezmění. Kolektorový proud fototranzistoru
bude použit pro sepnutí tyristoru. Tím může tyristor spínat také velké výkony střídavého proudu. Aby nebyl potřeba
pro fototranzistor vlastní zdroj stejnosměrného napětí, použije se proudový obvod od střídavého napětí u
fototranzistoru přes usměrňující Si-diodu.
Pokus :
Po přiložení střídavého napětí je spínač sepnut a stejnosměrné napětí zvýšeno (intenzita proudu musí
zůstat pod 60 mA!), až tyristor sepne. S tímto nastavením lze se spínačem v části stejnosměrného napětí spínat
velký výkon střídavého proudu, a to bez galvanického spojení a mechanicky se pohybujících dílů, jak bylo dříve
prováděno s pomocí relé (s nebezpečím těžkostí s kontakty!).
Změny pro napětí větší než 24 V :
Mají-li být spínána napětí vyšší než 24 V, musí být brán zřetel na elektrické
mezní hodnoty pro zatížení optočlenu
1. Pro omezení kolektorového proudu musí být odpor 1 kΩ nahrazen odporem 12 kΩ.
2. Musí být omezeno kolektor-emitorové napětí. To se provede zapojením Zenerovy diody, která je zapojena
čárkovaným spojením na kolektor a přes odpor 10 kΩ na emitor a omezuje kolektor-emitorové napětí např.
na 12 V.
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...161
Powered by FlippingBook