Návod "DZS Elektronika" - page 132

© 2013 Didaktik s. r. o.
130
9.13. Vysílač pro světlovod
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
DZS tabule propojovací
1
Zdroj napětí
2
Spojovací vodiče
1
Modul vysílač LWL
1
světlovod
Schéma :
Následující čtyři pokusy jsou věnovány nové technice světlovodů (LWL). Světlovody nacházejí četná
využití v technice, medicíně atd. Tento pokus pojednává o vysílačích LWL. Vysílací stavební prvek LWL obsahuje
vedle speciální LED diody také vstupní odpor pro maximální napětí 10 V (LED dioda je provozována s max. 10
mA).
Zapojení :
První sloupec demonstrační desky se nechá volný!
Pokusy :
1. Potenciometr 10 kΩ se uvede v činnost. Při minimálním odporu činí intenzita proudu asi 8 mA, při
maximálním odporu necelý 1 mA. I při nepatrné intenzitě proudu je vidět v temném prostoru svit LED diody.
2. LED dioda má držák z umělé hmoty, do kterého se může přesně zasunout světlovod (LWL) a (za
minimálního odporu je posluchačům předveden světelný bod na volném konci LWL (ev. přiložit bílý papír).
LWL může být zformován rukou, čímž se dá lehce dokázat, že světlo totálním odrazem probíhá každým
zakřivením. (max. poloměr ohybu činí 10 mm). Tlumení u LWL, který je zde použit, činí 0,3 dB na metr
(660 nm vlnové délky).
1...,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,...161
Powered by FlippingBook