Návod "DZS Elektronika" - page 133

© 2013 Didaktik s. r. o.
131
9.14. Přijímač pro světlovod
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
4
Spojovací vodiče
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Přijímač LWL
1
Prvky pro zdvojení napětí
1
Měřící přístroj 10 mA=
Schéma :
V 7 sloupci demonstrační desky se zapojí do série přijímač LWL s miliampérmetrem (10 mA=) a odporem
(10 kΩ nebo 500 Ω). V sedmém sloupci je k dispozici nejdříve jen nejvyšší stavební prvek (připojení +), tedy žádná
žárovka a žádný tranzistor. Aby se nerušilo galvanické oddělení obou obvodů, musí být použit vlastní zdroj napětí
pro fototranzistorový díl (přijímač LWL).
Pokusy :
1. Po přiložení stejnosměrného napětí se přijímač LWL dobře zakryje.
Výsledek :
Intenzita proudu je nulová.
2. Bez zakrytí ukazuje měřící přístroj již při okolním osvětlení místnosti několik desetin miliampéru.
3. Při osvětlení pomocí kapesní svítilny činí intenzita proudu 1 mA (při 10 kΩ) do 10 mA (při 500 Ω).
4. Nyní se sedmý sloupec (žárovka,tranzistor a přípojka vpravo dole) doplní a minusové vedení
k emitoru tranzistoru NPN (připojovací prvek vpravo dole). Tímto způsobem je proud tekoucí
fototranzistorem veden do báze tranzistoru a tím zesílen.
Výsledek :
Po každém osvětlení přijímače LWL svítí žárovka víc nebo méně jasně.
Odkaz :
Přijímače LWL nejsou tak silné jako fototranzistor, který byl použit v 9. 6. Proto se zde musel, aby se
rozsvítila žárovka, dodatečně připojit tranzistor. Zvláštnost přijímače LWL ukazují teprve oba následující pokusy.
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...161
Powered by FlippingBook