Návod "DZS Elektronika" - page 134

© 2013 Didaktik s. r. o.
132
9.15. Přenos signálu pomocí světlovodu
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
4
Spojovací vodiče
22
1
Modul reproduktor
1
Vysílač LWL
1
Přijímač LWL
1
Modul tlačítko
1
Modul objímka pro žárovku E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Světlovod
Schéma :
Tento pokus by měl být použit jako příklad pro přenos světlovodem, není-li k dispozici generátor funkcí a
nemůže být tedy předveden pokus 9. 16. V zásadě jde o to, aby se ukázalo, jak může proudový obvod bez
galvanického spojení být řízen na velké vzdálenosti druhým proudovým obvodem. Stejně tak by bylo možné v
pravém obvodu řídit tyristorem podstatně vyšší napětí. Aby se dal po 9. 14 předvést bez pracné přestavby pokus
tohoto použití, mají být v levém obvodu vyráběny signály morseovky a v pravém obvodu přijímány.
Zapojení :
Vysílač a přijímač LWL jsou spojeny světlovodem (LWL zasunout do držáku z umělé hmoty až na
doraz).
Pokus :
Tlačítkem jsou vyráběny světelné impulsy ve vysílači LWL. Světlo vedené přes LWL dopadá na
fototranzistor, čímž vzniká základní proud pro tranzistor a žárovka je rozsvícena proudem z kolektoru.
Odkaz :
Také v optočlenu probíhá přenos světlovodem z LED diody na fototranzistor. Tohoto pokusu může být
tedy použito i jako modelu optočlenu!
1...,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,...161
Powered by FlippingBook