Návod "DZS Elektronika" - page 135

© 2013 Didaktik s. r. o.
133
9.16. Přenos tónu pomocí světlovodu
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
8
Spojovací vodiče
22
1
Modul reproduktor
1
Modul odpor 100Ω
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Světlovod
10
1
Modul kondenzátor 1 µF
1
Modul objímka pro žárovku E10
11
1
Modul kondenzátor 10 µF
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Vysílač LWL
1
Přijímač LWL
1
Generátor funkcí
1
Osciloskop
Schéma :
Pěknější a poučnější je pokus přenosu hudby pomocí světlovodu. V tomto experimentu jsme svázáni
velikostí konektorové desky, v praxi lze však přenášet na velké vzdálenosti, pokud se ztráty vyrovnají
mezizesilovačem.
Zapojení :
Vysílací část vlevo je oproti 9. 15 rozšířena o modulaci světla z NF generátoru. Kondenzátor zabraňuje
zkratu na výstupu generátoru. Potenciometr umožňuje nastavení pracovního bodu. Přijímačová část vpravo je
oproti 9. 14 rozšířena jen o kondenzátor 1 µF, který odděluje stejnosměrné napětí, aby se mohlo na obrazovce
opět ukázat : Před kondenzátorem je stejnosměrné napětí + modulace NF, za kondenzátorem je pouze modulace
NF.
Pokusy :
1. Kabel LWL se zavede do otvorů u vysílače a přijímače, dobře zasunout. Po přiložení obou stejnosměrných
napětí se potenciometr nastaví tak, aby žárovka vpravo slabě svítila. Potom je napětí NF zvyšováno tak
dlouho, až se reproduktor rozezní. Sledujeme oscilogram před a za kondenzátorem 1 µF a diskutujeme!
2. Mělo by se ještě jednou poukázat na nastavení pracovního bodu : Je-li otočný potenciometr nastaven na
obě extrémní hodnoty,je rozpoznatelné zkreslení až do znemožnění přenosu.
3. Když není použit osciloskop, při změně ideálního nastavení otočného potenciometru (projeví se na svitu
žárovky) lze poznat změnu zabarvení tónu a zřetelné zkreslení původně čistého sinusového tónu.
4. K předvedení přenosu hudby, lze měnit frekvenci generátoru od 500 do 1000 Hz podle stupnice a nakonec
vyzkoušet melodie. Aby se potlačilo kvílení během změny tónu, lze během změny vytáhnout spojovací
vedení z výstupu generátoru nebo zapojit pomocné tlačítko.
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...161
Powered by FlippingBook