Návod "DZS Elektronika" - page 137

© 2013 Didaktik s. r. o.
135
10. Zapojení tranzistorů
10.1. Kolektorové zapojení – darlington
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
3
Modul přímé vedení
7
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 100Ω
1
Modul odpor 1,5 MΩ
1
Modul odpor 4,7 MΩ
2
Měřící přístroje 10 V=
1
Měřící přístroj 30 mA=
1
Měřící přístroj 100 mA=
Schéma :
Princip zapojení darlington tkví v tom, že kolektorový proud prvního tranzistoru tvoří bázový proud druhého
tranzistoru, čímž vzniká dvojnásobné zesílení. Jako u jednoduchého tranzistoru je zde emitorový, bázový a
kolektorový vývod. V tomto pokusu má být prozkoumán kolektorový výstup a v 10. 2 emitorový vývod (bázový
vývod nemá pro tento pokus význam).
Zapojení :
Dvě vstupní hodnoty se získají tím, že při druhém měření se odpor 4,7 MΩ přemostí pomocí
spojovacího vedení. Dva voltmetry (10 V=) ukazují vstupní napětí U
E
a výstupní napětí U
A
. Vstupní proud I
CB
se
pohybuje kvůli velkému odporu v bázovém obvodu v rozsahu mikroampérů, výstupní proud I
CE
pod 100 mA.
Pokus
(příklad měření) :
I
CB
I
CE
U
E
U
A
Bez přemostění
1,4 μA
20,6 mA
2,95 V
2,14 V
4,7 MΩ přemostěno
3,5 μA
54,8 mA
6,45 V
5,46 V
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...161
Powered by FlippingBook