Návod "DZS Elektronika" - page 138

© 2013 Didaktik s. r. o.
136
Z toho se dá vypočítat :
1. Zesílení napětí ΔU
A
: ΔU
E
= 3,32 V : 3,50 V = 0,95
2. Zesílení proudu ΔI
CE
: ΔI
CB
= 0,0342 A : 0,0000021 A = 16 285
3. Vstupní odpor ΔU
E
: ΔI
CB
= 3,5 V : 0,0000021 A = 1,67 MΩ
4. Výstupní odpor ΔU
A
: ΔI
CE
= 3,32 V = 0,0342 A = 97 Ω
Poznatek :
Kolektorové zapojení darlington je neinvertující (vyšší vstupní napětí vede k vyššímu výstupnímu
napětí) zesilovač s velmi velkým zesílením proudu a velmi velkým vstupním odporem. Neprobíhá žádné zesílení
napětí.
Odkaz :
Výsledky měření se mohou značně lišit od příkladu měření!
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...161
Powered by FlippingBook