Návod "DZS Elektronika" - page 139

© 2013 Didaktik s. r. o.
137
10.2. Emitorové zapojení - darlington
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
3
Modul přímé vedení
7
Spojovací vodiče
2
Modul odpor 100 Ω
1
Modul odpor 1,5 MΩ
1
Modul odpor 4,7 MΩ
2
Měřící přístroje 10 V=
1
Měřící přístroj 30 μA=
1
Měřící přístroj 100 mA=
Schéma :
Zatímco kolektorové zapojení má svou zvláštní oblast použití, kde je potřebný velký vstupní odpor, je
emitorové zapojení použitelné všeobecně.
Zapojení :
Oproti 10. 1 bude zapojen jednak emitorový odpor 100 Ω a také kolektorový odpor 100 Ω. Jinak probíhá
pokus jako 10. 1. Výstupní napětí bude snímáno mezi kolektorem a emitorem druhého tranzistoru
Pokus
(příklad měření) : První měření bude prováděno s bázovým odporem 4,7 MΩ + 1,5 MΩ, pro druhé měření
bude odpor 4,7 MΩ přemostěn (pomocí propojovacího vedení spojen nakrátko).
I
BE
I
CE
U
E
U
A
Bez přemostění
1,4 μA
20,9 mA
1,19 V
9,93 V
4,7 MΩ přemostěno
3,4 μA
55,2 mA
1,24 V
6,30 V
Z toho se dá vypočítat :
1. Zesílení napětí ΔU
A
: ΔU
E
= 3,63 V : 0,05 V = 72,6
2. Zesílení proudu ΔI
CE
: ΔI
BE
= 0,0343 A : 0,000002 A = 17 150
3. Vstupní odpor ΔU
E
: ΔI
BE
= 0,05 V : 0,000002 A = 25 kΩ
4. Výstupní odpor ΔU
A
: ΔI
CE
= 3,63 V : 0,0343 A = 105 Ω
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...161
Powered by FlippingBook