Návod "DZS Elektronika" - page 140

© 2013 Didaktik s. r. o.
138
Poznatek :
Emitorové zapojení darlington je invertující zesilovač se zesílením napětí, velmi velkého zesílení
proudu a tím zvláště velkého zesílení výkonu.
Odkaz :
Pokus může být opakován s kolektorovým odporem 500 Ω.
Výsledky např. :
1. 111
2. 13 600
3. 60 kΩ
4. 488 Ω
Poznámka :
Výsledky z měření se mohou velmi silně lišit od příkladu!
1...,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,...161
Powered by FlippingBook