Návod "DZS Elektronika" - page 141

© 2013 Didaktik s. r. o.
139
10.3. Princip darlingtonova zapojení
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
9
Modul přímé vedení
4
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul odpor 47 kΩ
1
Modul odpor 1,5 MΩ
2
Modul objímky pro žárovku E10
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 100 µA(100mA)=
Schéma :
Zapojení darlington je dvou nebo více stupňové zapojení, při kterém je kolektorový proud jednoho stupně
použit jako proud bázový pro další stupeň. Tím se docílí velmi vysokého zesílení.
Pokus :
1. Přes šrafované přímé vedení se druhý stupeň ještě neuplatní. Pro velký odpor (47 kΩ + 10 kΩ) je
bázový proud příliš malý, aby ovládl tranzistor. Dá se snad pozorovat slabý svit žárovky.
2. Šrafované přímé vedení se nahradí pravoúhlým, čímž je kolektorový proud přiváděn na bázi druhého
tranzistoru.
Výsledek :
Druhý tranzistor je otevřen (vede).
3. V místech a, b, a c se změří intenzita proudu.
Výsledek :
a) bázový proud 50 µA
b) kolektorový proud (1) 6mA
c) kolektorový proud (2) 50 mA.
Z toho vyplývá 1000-násobné zesílení proudu, ale určitě to není docílené maximum.
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...161
Powered by FlippingBook