Návod "DZS Elektronika" - page 142

© 2013 Didaktik s. r. o.
140
4. Odpor 47 kΩ se nahradí 1,5 kΩ a změří se intenzita proudu v místech a ) a c)
Výsledek :
a) bázový proud 5,6 µA a
c) kolektorový proud 49,2 mA.
Poznatek :
Pomocí zapojení darlington lze docílit velmi velkého zesílení proudu (nad 8 700-násobek ve čtvrtém
pokusu).
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...161
Powered by FlippingBook