Návod "DZS Elektronika" - page 143

© 2013 Didaktik s. r. o.
141
10.4. Lidské tělo jako odpor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
10 Modul přímé vedení
2
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Modul odpor 47 kΩ
2
Krokosvorky s kolíkem
2
Modul objímky pro žárovku E10
2
Žárovky 10V/0,05A,E10
Schéma :
Aby se snížilo zesílení, byl do báze druhého stupně vložen odpor 22 kΩ.
Pokusy :
Ruce účastníka experimentu jsou dobře do sucha utřeny.
1. Dotkne se dvěma prsty každé ruky špiček krokosvorek.
2. Uchopí krokosvorky každou jednou rukou velkou plochu.
3. Šrafovaný stavební prvek (pravoúhlé vedení) se nahradí vedením přímým, čímž je druhý stupeň
odpojen. Kromě toho je odpor 47 kΩ nahrazen 10 kΩ. Pokus 1 se opakuje ještě jednou.
4. Pokus 2 se opakuje ještě jednou.
5. Prsty se navlhčí vodou a opět se uchopí svorky celou plochou.
Poznatek :
Odpor lidského těla závisí na stavu kůže a na ploše dotyku s kovovými elektrodami.
Pokus ukazuje :
Pozor před vlhkostí! Vlhká kůže vede tak dobře, že druhý stupeň byl otevřen.
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...161
Powered by FlippingBook