Návod "DZS Elektronika" - page 144

© 2013 Didaktik s. r. o.
142
10.5. Kontrola stavu naplnění
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
9
Modul přímé vedení
21
1
Modul bzučák
2
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul objímka pro žárovku E10
1
Žárovka 10 V/0,05A,E10
1
Zásuvný stoleček
2
Držáky se zásuvným kolíkem
1
Vanička na elektrolyt
2
Uhlíkové elektrody
1
Líh
Voda z vodovodu
Schéma :
Varování před hrozícím přeplněním nádrže se daří u dobře vodivých kapalin již s jedním tranzistorovým
stupněm. U špatně vodivých kapalin pomáhá při řešení zapojení darlington (srov. 10. 6).
Zapojení :
Stoleček se zasune do modulu „vedení přerušeno“. Držáky se zásuvným kolíkem se zasunou do
pravoúhle, vedení přerušeno a do tohoto se upevní elektrody.
1. pokus :
Podle schéma zapojení nejdříve není druhý stupeň připojen. Vanička se naplní vodou z vodovodu tak,
aby hladina vody dosahovala k oběma elektrodám.
Výsledek :
Levá žárovka se rozsvítí.
Odkaz :
Namísto žárovky je možné použít také bzučák k oznámení alarmu.
1...,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,...161
Powered by FlippingBook