Návod "DZS Elektronika" - page 145

© 2013 Didaktik s. r. o.
143
2. pokus :
S lihem se alarm nepodaří, protože tato kapalina není dostatečně vodivá.
3. pokus :
Namísto šrafovaného přímého vedení se zasune pravoúhlé vedení, čímž je kolektorový proud přiveden
k bázi pravého tranzistoru. Bzučák se vsune opět vpravo do 2. stupně spojení.
Výsledek :
Když kapalina dosáhne obou elektrod, rozezní se alarm.
Poznatek :
Darligtonové zapojení zesiluje vstupní proudy, které jsou pro jediný tranzistor příliš slabé.
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...161
Powered by FlippingBook