Návod "DZS Elektronika" - page 146

© 2013 Didaktik s. r. o.
144
10.6. Kontrola stavu plnění darlingtonovým tranzistorem
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Zdroj napětí
2
Modul přímé vedení
2
Spojovací vodiče
1
Tranzistor-darlington,NPN
1
Modul objímka pro žárovku E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Zásuvný stoleček
2
Držáky se zásuvným kolíkem
1
Vanička na elektrolyt
2
Uhlíkové elektrody
Líh
Schéma :
Jak bylo již v pokusu 10. 5 předvedeno, musí být pro kontrolu stavu naplnění špatně vodivých kapalin zvoleno
darlingtonovo zapojení. V tomto pokusu bude proto použito výlučně tranzistoru darlington. Montáž se provede
podle obrázku. Stoleček se zasune do , vedení přerušeno. Držáky s kolíky se zasunou v pravém úhlu do , vedení
přerušeno a do nich se upevní uhlíkové elektrody.
Pokus :
Vanička se naplní lihem tak, aby stoupající hladina dosáhla obou elektrod.
Výsledek :
Žárovka se rozsvítí.
Odkaz :
Namísto žárovky je možno použít bzučák k ohlášení alarmu.
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...161
Powered by FlippingBook