Návod "DZS Elektronika" - page 147

© 2013 Didaktik s. r. o.
145
10.7. Senzorový kontakt
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Zdroj napětí
1
Modul přímé vedení
2
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 1 MΩ
1
Tranzistor-darlington,NPN
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
2
Krokosvorky se zásuvným kolíkem
Schéma :
Pokus 10. 3 ukázal, že stačí bázový proud několika mikroampér, aby se pomocí zapojení darlington ovládl
druhý tranzistor. Ačkoliv lidské tělo je relativně špatný vodič, je možno dotykem na dvou kontaktních místech
vyvolat tolik bázového proudu, že druhý stupeň zapojení darlington se ovládne. V tomto pokusu bude za použití
výsledků z 10. 3 přímo zapojen tranzistor darlington. Tranzistor darlington obsahuje 2 tranzistory v darlingtonovém
zapojení v jednom pouzdře.
Pokusy :
1. V základovém obvodu se nachází stavební prvek se zdířkami, v nichž jsou zastrčeny 2 krokosvorky se
zásuvnými kolíky. Dotknout se dvěma prsty obou krokosvorek.
Výsledek :
Pravá žárovka se rozsvítí.
2. Namísto odporu 10 kΩ se použije odpor 1 MΩ. Dotknout se opět svorek.
Výsledek :
Přes velkou hodnotu odporu stále ještě bázový proud dostačuje, aby ovládal tranzistor-
darlington.
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...161
Powered by FlippingBook