Návod "DZS Elektronika" - page 148

© 2013 Didaktik s. r. o.
146
10.8. Ovládání síťového napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Zdroj napětí
2
Modul přímé vedení
4
Spojovací vodiče
1
Tranzistor-darlington,NPN
1
Relé
1
Krokosvorky s kolíkem
1
Přístroj s přípojkou do sítě (lampa, rádio)
Schéma :
Často je potřeba, nejen s nízkým napětím experimentovat, nýbrž i technické přístroje všedního dne, které
jsou napájeny ze sítě, vypínat a zapínat. V pokusu 9. 12 je znázorněno, jak by bylo možné s pomocí napětí
několika voltů ovládat také vyšší napětí než 24V. I kdyby bylo možné připojit použité prvky ovládání lamp na
provozní napětí 220V, z bezpečnostních důvodů se to však nedoporučuje. Bez nebezpečí lze použít v tomto
experimentu relé Vestavěné relé může spínat napětí 220V a proud 5A. Tak se dají ovládat elektropřístroje až do
výkonu asi 1 kW.
Zapojení :
Ovládací napětí pro relé činí 12V. Jako spotřebič se doporučuje např. stolní lampa nebo radiopřijímač.
Vypínač příslušného přístroje musí být v poloze "zapnuto"! V tomto pokusu bude jako v 10. 7 požito tranzistoru
darlington.
Pokus :
V bázovém obvodu se nachází stavební prvek se zdířkami, ve kterých jsou zastrčeny 2 krokosvorky s
kolíky. Dotknout se svorek dvěma prsty.
Výsledek :
Stolní lampa popř. připojený přístroj se zapne.
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...161
Powered by FlippingBook