Návod "DZS Elektronika" - page 149

© 2013 Didaktik s. r. o.
147
10.9. Jednoduché světelné varhany
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Zdroj napětí
10
1
Modul kondenzátor 1µF
3
Modul přímé vedení
4
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 3,3 kΩ
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Tranzistor darlington,NPN
1
Modul objímka pro žárovku E10
1
Žárovka 10 V/0,05 A, E10
1
Generátor funkcí
1
Radiopřijímač
1
Propojovací kabel k přijímači, zdířky 4mm
1
popř. adaptér pro zesilovač zvuku
Schéma :
Tento pokus má na jedné straně pro zvýšení zájmu poskytnout pohled do světa diskoték, na straně druhé
má posloužit jako předběžná příprava k pokusům 10. 10 a 10. 11 pro přenos hudby. V principu má být předvedena
přeměna střídavého napětí na kmitání světla. Pokud se jedná o přeměnu napětí v nejnižších frekvencích (menší
než 10 Hz), lze frekvenci střídavého napětí, při konstantní amplitudě, vnímat opticky. Při vyšších frekvencích např.
v oblasti tonů, může být okem registrováno jen intenzivní kmitání. Toto zapojení je tedy z části pravými světelnými
varhanami, neboť skutečné světelné varhany selektují také jednotlivé frekvence přes elektrický filtr.
Zapojení :
Uspořádání podle obrázku. Je účelné, pro toto zesílené zapojení použít tranzistor darlington, protože
toto zapojení má být použito také v následujících pokusech. S pomocí potenciometru 10 kΩ v děliči napětí se
nastaví pracovní bod. Kondenzátor 1 µF slouží k oddělení stejnosměrného napětí od signálu NF.
1. pokus :
Frekvenční generátor se připojí na vstupní zdířky obvodu tranzistorového zesilovacího stupně. Nejdříve
se zvolí při konstantní amplitudě frekvence v rozsahu asi 5 Hz.
Výsledek :
Žárovka se rozsvěcuje s dvojnásobnou frekvencí.
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...161
Powered by FlippingBook