Návod "DZS Elektronika" - page 151

© 2013 Didaktik s. r. o.
149
10.10. Přenos hudby I
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Zdroj napětí
10
1
Modul kondenzátor 1µF
3
Modul přímé vedení
22
1
Modul reproduktor
6
Spojovací vodiče
1
Tranzistor darlington,NPN
1
Modul odpor 3,3 kΩ
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Modul objímka pro žárovku E10
1
Žárovka 10 V/0,05A, E10
1
Fototranzistor
1
Generátor funkcí
1
Radiopřijímač
1
Spojovací kabel pro rádio 4 mm-zdířky
1
popř. adaptér pro zesilovač hladiny zvuku
1
Zesilovač
Schéma :
Působivým experimentem je přenos hudby. Dráha přenosu je v tomto případě od žárovky k fototranzistoru.
Proud, který prochází fototranzistorem, musí být zesílen vlastním zesilovacím prvkem. Kromě toho lze v
předběžném pokusu předvést zesilovací účinek tranzistoru darlington.
1. pokus :
Nejdříve má být předveden zesilovací účinek tranzistoru
darlington. K tomu se podle obrázku vedle místo např. rádio odporu 3,3
kΩ zapojí reproduktor. Spojovací stavební prvky pro další uspořádání
pokusu jsou zřejmé ze schématu zapojení. Kondenzátor 1 µF slouží k
oddělení podílu stejnosměrného napětí od signálu NF. Signál NF je
odebírán z radiopřijímače. K tomu je použit výstup pro externí
reproduktor nebo sluchátka.
Výsledek :
Přes reproduktor je signál NF slyšet většinou velmi slabě.
např. rádio.
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 152,153,154,155,156,157,158,159,160,...161
Powered by FlippingBook