Návod "DZS Elektronika" - page 152

© 2013 Didaktik s. r. o.
150
2. pokus :
Regulátorem hlasitosti radiopřijímače nebude provedena žádná změna. Podle schématu se zapojí
reproduktor paralelně mezi emitor a kolektor tranzistoru darlington přes oddělovací kondenzátor.
Výsledek :
Při nezměněné hlasitosti regulátorem je nyní hlasitost signálu NF podstatně větší.
3. pokus :
Ve vlastním experimentu dráha přenosu žárovka-fototranzistor činí asi 8 cm. Vstup zesilovacího prvku
musí být spojen s fototranzistorem spojovací šňůrou.
Výsledek :
Signál NF z radiopřijímače je zesílen tranzistorem Darlington a převeden na světelné kmitání. Toto
kmitání světla je fototranzistorem opět převedeno v kolísání proudu a toto je stavebním zesilovacím prvkem
příslušně zesíleno, aby zase mohlo být vysíláno reproduktorem.
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161
Powered by FlippingBook