Návod "DZS Elektronika" - page 153

© 2013 Didaktik s. r. o.
151
10.11. Přenos hudby II
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Zdroj napětí
10
1
Modul kondenzátor 1µF
1
Modul přímé vedení
22
1
Modul reproduktor
6
Spojovací vodiče
1
Vysílač LWL
1
Přijímač LWL
1
Světlovod
1
Modul odpor 3,3 kΩ
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Tranzistor darlington,NPN
1
Zesilovač
1
Generátor funkcí
1
Radiopřijímač
1
Spojovací kabel pro rádio 4 mm-zdířky,
popř. adaptér pro zesilovač zvuku např. rádio
Schéma :
Stejně jako u 9. 16 a 10. 10 má být signál NF přenášen bezdrátově. V tomto pokusu probíhá přenos přes
světlovodný kabel (kabel ze skleněných vláken). Signál bude v tomto případě převzat z výstupu pro reproduktor
nebo sluchátka.
Zapojení :
Zesílení signálu NF probíhá jako v 10. 10 přes tranzistor Darlington. Místo žárovky bude nyní použit
stavebnicový prvek LWL (světelná dioda). Signál přijímaný přijímacím prvkem LWL (fototranzistorem) je nyní
zesílen jako v 9. 16 "sestavou zesilovacího zapojení".
Pokus :
Signál NF se převezme z radiopřijímače. K tomu se použije přípojka pro externí reproduktor nebo
sluchátka. Propojení provedeme přiloženým propojovacím kabelem. Otáčením potenciometru ve vysílací části
popř. regulací zesilovacího prvku lze optimalizovat hlasitost přijímaného signálu.
Výsledek :
Signál NF vysílaný radiopřijímačem je slyšet z reproduktoru. Přenos se děje kabelem ze skleněných
vláken. Po vytažení kabelu z některého stavebního prvku LWL následuje přerušení přenosu.
Odkaz :
Podle délky světlovodu může probíhat přenos na vzdálenost několika metrů.
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161
Powered by FlippingBook