Návod "DZS Elektronika" - page 154

© 2013 Didaktik s. r. o.
152
10.12. Dvoustupňové zapojení tranzistorů
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
6
Modul přímé vedení
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
2
Spojovací vodiče
2
Modul objímky pro žárovku E10
2
Žárovka 10 V/0,05A, E10
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul odpor 3,3 kΩ
Schéma :
Schéma zapojení znázorňuje dva tranzistorové stupně, přičemž kolektor prvního je spojen s bází druhého
tranzistoru.
Pokus :
Několikrát otočit odporem 10 kΩ v obou směrech.
Výsledek :
Bud levý nebo pravý tranzistor je sepnutý (vodivý), druhý vždy rozepnutý (zavřený).
Vysvětlení :
Je-li vodivý levý tranzistor, klesne napětí na kolektoru na nulu, pravý tranzistor nedostává bázový
proud a zavírá. Je-li uzavřen levý tranzistor, má jeho kolektor napětí plus a protéká dostatek bázového proudu, aby
pravý tranzistor byl vodivý.
1...,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153 155,156,157,158,159,160,161
Powered by FlippingBook