Návod "DZS Elektronika" - page 155

© 2013 Didaktik s. r. o.
153
10.13. Automatická náhrada vadných žárovek
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
6
Modul přímé vedení
2
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul odpor 3,3 kΩ
2
Modul objímky pro žárovku E10
2
Žárovky 10 V/0,05A, E10
Schéma :
V tomto pokusu bude využito vedení druhého stupně při uzavření stupně prvního,aby se pro vadnou
žárovku automaticky zajistila náhrada.
Pokus :
Po zhotovení zapojení svítí levá žárovka a proto je pravý tranzistor uzavřen. Jestliže bude levá žárovka
vadná, bude bázový proud přerušen (žárovka bude vytažena) a proto bude pravý tranzistor otevřen a pravá
žárovka se rozsvítí.
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161
Powered by FlippingBook