Návod "DZS Elektronika" - page 156

© 2013 Didaktik s. r. o.
154
10.14. Univerzální zapojení alarmu
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
5
Modul přímé vedení
5
1
Modul odpor NTC
2
Spojovací vodiče
6
1
Modul odpor LDR
1
Modul odpor 1 kΩ
21
1
Modul bzučák
1
Modul odpor 3,3 kΩ
1
Modul objímky pro žárovku E10
1
Žárovky 10 V/0,05A, E10
1
Modul spínač
1
Kapesní svítilna
Zdroj horkého vzduchu
Schéma :
V praxi často vzniká problém, řešit ovládaní nebo regulací pomocí tepla nebo světla. Toto zapojení
umožňuje použít obojí, přičemž je zapojen jako dolní odpor děliče napětí NTC popř. odpor LDR.
Zapojení :
Potenciometr jako horní odpor děliče napětí umožňuje přizpůsobení pro různé hodnoty odporů LDR a
NTC. Spínač je stále rozepnut, aby se zabránilo zaznění bzučáku před požadovaným výsledkem. Svítí-li žárovka
při nastavení odporu právě naplno, ví se, že při ohřátí NTC nebo osvětlení LDR se bzučák rozezní, potom se
spínač sepne.
1. pokus :
Zastrčí se odpor NTC (vypínač rozepnut) Potenciometr se nastaví tak, aby žárovka svítila právě naplno.
Spínač sepneme a ohřejeme NTC.
Výsledek :
Rozezní se alarm (žárovka zhasne)
2. pokus :
Spínač rozepnout. Místo NTC zastrčit LDR. Potenciometr nastavit na maximální hodnotu, spínač
sepnout a nakonec LDR osvítit.
Výsledek :
Rozezní se alarm. (žárovka zhasne)
Odkaz :
Pro alarm při chladu není odpor PTC vhodný, protože při ochlazení už není dostatečně patrná změna
odporu. Pokus 10. 15 umožňuje také toto použití.
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161
Powered by FlippingBook