Návod "DZS Elektronika" - page 157

© 2013 Didaktik s. r. o.
155
10.15. Univerzální zapojení s tyristorem
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
9
Modul přímé vedení
2
1
Modul odpor 10 kΩ
4
Spojovací vodiče
5
1
Modul odpor NTC
1
Tyristor
6
1
Modul odpor LDR
1
Modul odpor 100 Ω
8
1
Modul odpor PTC
1
Modul odpor 3,3 kΩ
1
Modul odpor 22 kΩ
2
Modul objímky pro žárovku E10
2
Žárovky 10 V/0,05A, E10
1
Modul objímky pro žárovku E14
1
Žárovka 24V/25 W, E14
1
Kapesní svítilna
Zdroj horkého vzduchu
Chladící sprej
Schéma :
Dvoustupňové zapojení je kombinováno s tyristorem, což umožňuje v konečném stupni použití střídavého
napětí a vyššího výkonu. Druhý tranzistorový stupeň řídí tyristorový stupeň, nebo přesněji : tyristorový stupeň se
chová stejně jako první tranzistorový stupeň. Kvůli třetímu stupni s tyristorem je oproti pokusu 10. 14 všechno
obráceně : Odpor NTC se používá pro signalizaci ochlazení,PTC pro ohřátí LDR pro setmění.
1. pokus :
Zasunout NTC; potenciometr nastavit tak, aby žárovka 24V/25W právě zhasla. Postříkáme NTC
chladícím sprejem.
Výsledek :
Tyristor otevře.
2. pokus :
Zasunout PTC; potenciometr nastavit tak, aby žárovka vpravo právě zhasla. PTC ohřejeme horkým
vzduchem.
Výsledek :
Tyristor otevře.
3. pokus :
Zasunout LDR; potenciometr nastavit tak, aby žárovka vpravo právě rozsvítila. Potom osvítíme okýnko
v LDR, čímž žárovka vpravo zhasne. Světelný paprsek na okýnko LDR je přerušen.
Výsledek :
Tyristor otevře. Zapojení lze použít jako automatické osvětlení.
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 158,159,160,161
Powered by FlippingBook