Návod "DZS Elektronika" - page 158

© 2013 Didaktik s. r. o.
156
10.16. Dvoustupňový zesilovač
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
5
Modul přímé vedení
2
1
Modul odpor 10 kΩ
4
Spojovací vodiče
10
1
Modul kondenzátor 1 µF
1
Modul odpor 500 Ω
11
1
Modul kondenzátor 10 µF
1
Modul odpor 22 kΩ
22
1
Modul reproduktor
1
Modul odpor 47 kΩ
1
Modul potenciometr 2,5 kΩ
1
Modul objímky pro žárovku E10
1
Žárovky 10 V/0,05A, E10
1
Generátor funkcí
Schéma :
Chceme-li u dvoustupňového zesilovače nastavit odděleně pracovní body (oba stupně mají děliče napětí),
musí se spojení provést pomocí kondenzátoru (10 µF). Tento odděluje stupně pro stejnosměrný proud, ale není
překážkou pro signál střídavého proudu, který je potřeba zesílit. Jediná nevýhoda : Kondenzátor přenáší vyšší
frekvence. Pro zesilování stejnosměrného proudu je tento druh spojení nepoužitelný.
Pokus :
1. Pracovní bod druhého stupně se nastaví pomocí potenciometru tak, aby žárovka sotva znatelně
žhnula.
2. Potenciometr prvního stupně se nastaví na nepatrný odpor.
3. Výstupní napětí generátoru (600-1000 Hz sinus) se zvýší natolik, aby se docílila přijatelná hlasitost
reproduktoru.
4. Zesílení lze demonstrovat pomocí osciloskopu (AC!) :
a) 2-1 ukazuje malé sinusové napětí (vstup do zesilovače)
b) 3-1 ukazuje zesílení prvním stupněm
c) 4-5 ukazuje napětí na pracovním odporu druhého stupně (podstatná část se ztrácí v
reproduktoru).
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161
Powered by FlippingBook