Návod "DZS Elektronika" - page 17

© 2013 Didaktik s. r. o.
15
1. Polovodiče, odpory
1.1. PTC odpor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
8
1
Modul odpor PTC
1
Zdroj napětí
1
Zdroj horkého vzduchu
4
Spojovací vodiče
1
Modul 500Ω
1
Měřící přístroj 10 V =
1
Měřící přístroj 10 mA =
Takřka všechny odpory jsou závislé na teplotě. Když je některý odpor vědomě zhotoven tak, že jeho
hodnota odporu stoupá se zvýšením teploty, je označen jako PTC-odpor (pozitivní teplotní koeficient).
Při tomto pokusu je vypočítána hodnota odporu R z velikosti proudu I a ze svorkového napětí U
naměřeného na PTC odporu. Platí : R = U : I. Měření provedeme dvakrát, nejdříve při pokojové teplotě a pak po
zahřátí horkým vzduchem. Napětí nastavíme tak, že velikost proudu je 10 mA, tedy I = 0,01 A.
Schéma :
1. měření :
Svorkové napětí je např. 1,05 V.
Potom R = U : I = 1,05 V : 0,01 A = 105
.
2. měření :
Asi po 10 sekund nahřívání horkým vzduchem je např.
I = 2 mA; U = 4,2 V.
Z toho je R = 4,2 V : 0,002 A = 2 100

Výsledek :
zvýšení hodnoty odporu po ohřátí činí asi 20-ti násobek.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...161
Powered by FlippingBook