Návod "DZS Elektronika" - page 18

© 2013 Didaktik s. r. o.
16
1.2. Automatická ochrana proti přehřátí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
8
1
Modul odpor PTC
1
DZS tabule propojovací
16
1
Modul LED – dioda
1
Měřící přístroj 30 mA
1
1
Modul přímé vedení
2
Spojovací vodiče
1
Zdroj napětí
1
Zdroj horkého vzduchu
Technicky důležité je použití PTC odporu při samočinné ochraně elektrických stavebních dílů před
přehřátím. Např. : pokud se přehřejí transformátory, tak při přetížení dojde k poškození lakové vrstvy. PTC odpor
zvýší při vyšší teplotě odporovou hodnotu, tím dojde ke snížení velikosti proudu a zabrání se škodám.
V tomto pokusu je ukázána změna velikosti proudu pomocí LED diody a ampérmetrem. Odpor 500
působí jako předřazený odpor pro svítící diodu.
Schéma :
Pokus :
přehřátí provedeme na tomto modelovém pokuse pomocí horkého vzduchu (pokud možno ohřát horkým
vzduchem jen PTC odpor, paralelně k demo-desce!).
Výsledek :
Svítící dioda zhasne, měřící přístroj ukáže již po několika vteřinách snížení velikosti proudu z asi 16 mA
na 1mA.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...161
Powered by FlippingBook