Návod "DZS Elektronika" - page 19

© 2013 Didaktik s. r. o.
17
1.3. NTC – odpor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
5
1
Modul odpor NTC
1
DZS tabule propojovací
1
Měřící přístroj 10 V =
1
Měřící přístroj 30 mA =
4
Spojovací vodiče
1
Zdroj napětí
1
Chladící sprej
1
Zdroj horkého vzduchu
Pokud se odpor v elektrickém prvku se zvýšením teploty snižuje, mluvíme o "NTC-odporu" (negativní
teplotní koeficient). Spočítáme hodnotu odporu při třech různých teplotách a to z velikosti proudu a svorkového
napětí na NTC odporu.
Schéma :
1. měření :
pokojová teplota :
např. : I = 3,6 mA = 0,0036 A; U = 7 V
R = U : I = 7 V : 0,0036 A = 1 944
2. měření :
po 10 sekundách ohřevu horkým vzduchem :
např. : I = 14,4 mA; U = 3,9 V
R = 3,9 V : 0,0144 A = 271
3. měření :
po ochlazení ochlazovacím sprejem :
např. : I = 0,3 mA; U = 8,8 V
R = 8,8 V : 0,0003 A = 29 k
Výsledek :
výsledek NTC odporové hodnoty za studeného stavu 20-30 k
klesá po ohřátí na několik stovek ohmů.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...161
Powered by FlippingBook