Návod "DZS Elektronika" - page 20

© 2013 Didaktik s. r. o.
18
1.4. Model elektrického teploměru
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
5
1
Modul odpor NTC
1
Měřící přístroj 10 V =
4
Spojovací vodiče
1
Modul 1kΩ
1
Zdroj napětí
1
Chladící sprej
1
Zdroj horkého vzduchu
Jednoduché použití NTC odporu je model elektrického teploměru. Konstantní napětí zdroje 10 V se dělí na
sériově spojený odpor 1 k
a NTC odpor. Svorkové napětí je snímáno na odporu 1 k
. Když stoupne teplota NTC
odporu, zmenší se jeho odpor a tím také se zmenší jeho svorkové napětí a vzroste svorkové napětí sériově
připojeného odporu 1 k
.
Schéma :
Pokus :
NTC odpor nejprve ochladíme chladícím sprejem, potom 10-20 sek ohříváme horkým vzduchem. Vzrůst
teploty je možno pozorovat na voltmetru zvyšováním napětí.
Upozornění : s
amozřejmě by měla být stupnice voltmetru cejchována ve stupních Celsia. Současné elektronické
teploměry vytváří pomocí velmi složitého zapojení, vzrůst výstupního napětí 1 mV na 1˚C. Tím je možné odečítat
teplotu přímo na stupnici voltmetru.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...161
Powered by FlippingBook