Návod "DZS Elektronika" - page 21

© 2013 Didaktik s. r. o.
19
1.5. Odpor LDR
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
6
1
Modul odpor LDR
1
Měřící přístroj 10 V =
1
Měřící přístroj 10 mA =
1
Modul 1kΩ
4
Spojovací vodiče
1
Zdroj napětí
1
Kapesní svítilna
LDR odpor ("light depended resistor") je odpor, jehož hodnota odporu je závislá na osvětlení. Při tomto
pokuse budeme ovlivňovat hodnotu odporu LDR zastíněním a osvětlením kapesní svítilnou.
Schéma :
1. měření :
snížíme osvětlení odporu LDR (např. držet nějaký předmět u okénka odporu LDR) :
např. I = 0,2 mA; U = 9,8 V
R = U : I = 9,8 V : 0,0002 A = 49 000
2. měření :
odpor LDR osvítíme kapesní svítilnou :
např. I = 4,7 mA; U = 1,3 V
R = 1,3 V : 0,00047 A = 276
Výsledek :
- hodnota LDR odporu ve tmě : několik desítek tisíc ohmů
- hodnota LDR odporu ve světle : několik stovek ohmů
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...161
Powered by FlippingBook