Návod "DZS Elektronika" - page 22

© 2013 Didaktik s. r. o.
20
1.6. Model osvitoměru
Materiál DZS Elektronika
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
6
1
Modul odporu LDR
1
Měřicí přístroj 10 V =
1
Modul 1kΩ
4
Spojovací vodiče
1
Zdroj napětí
1
Kapesní svítilna
Jednoduché použití odporu LDR je model osvitoměru. Napětí zdroje je rozděleno na dvě části. Když je
odpor LDR osvětlen intenzivněji, klesá jeho hodnota odporu, tím také jeho svorkové napětí, zatímco druhá část
napětí na ohmickém odporu 1 kΩ stoupá. Tímto způsobem vede intenzivnější osvětlení k vyšší hodnotě napětí.
Schéma :
Pokus :
LDR zakryjeme, odečteme napětí. Osvětlení pomalu zvyšujeme (svítilnu pomalu přibližujeme k okénku
odporu LDR), přitom pozorujeme voltmetr.
Poznatek :
silnější osvětlení způsobuje vyšší hodnotu napětí. Pomocí odporu LDR se dá konstruovat osvitoměr.
Upozornění :
osvitoměr je v praxi sestrojen častěji na principu výroby proudu pomocí fotočlánků, protože přitom
nepotřebuje žádnou baterii. Osvitoměry pracující pomocí LDR potřebují baterii, jak bylo vidět na tomto pokuse.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...161
Powered by FlippingBook