Návod "DZS Elektronika" - page 23

© 2013 Didaktik s. r. o.
21
1.7. Varistor (VDR)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
7
1
Modul odporu VDR
1
Měřicí přístroj 30 V =
1
Modul 100Ω
4
Spojovací vodiče
1
Zdroj napětí
1
Měřící přístroj 100 µA, 10 mA, 100 mA =
VDR (voltage dependent resistor) nebo varistor (variable resistor) má odporovou hodnotu závislou na
napětí. Varistory zhotovené z oxidů kovů mají velmi ostré rozpoznávací skoky, proto musíme bohužel pracovat s
vyšším napětím. Zapojíme tedy oba napěťové vstupy do série.
Upozornění :
u napětí přes 30 V (měřeno na odporu VDR) musíme rychle odečítat na měřícím přístroji anebo mezi
měřeními odpojit napětí, aby nedošlo k roztavení varistoru !
Schéma :
Pokus :
hodnotu odporu VDR vypočítáme z napětí a proudu měřených na odporu VDR.
Příklad měření :
Napětí
Intenzita proudu
Hodnota odporu
10 V
4 µA
2,5 M
12 V
6 µA
2,0 M
14 V
11 µA
1,27 M
16 V
20 µA
800 k
18 V
36 µA
500 k
20 V
69 µA
290 k
22 V
131 µA
168 k
24 V
260 µA
92 k
26 V
600 µA
43 k
28 V
2 mA
13,8 k
30 V
10 mA
3 k
32 V
45 mA
711
34 V
177 mA
192
Poznámka :
skutečně naměřené hodnoty se mohou od tohoto naměřeného příkladu značně odchylovat. Stále však
je možno pozorovat silné snížení hodnoty odporu se stoupajícím napětím.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...161
Powered by FlippingBook