Návod "DZS Elektronika" - page 24

© 2013 Didaktik s. r. o.
22
1.8. Velikost proudu při VDR u střídavého napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
7
1
Modul odporu VDR
1
Osciloskop
1
Modul 100Ω
4
Spojovací vodiče
1
Zdroj napětí
Zajímavé je pozorování průběhu závislosti proudu na odporu VDR na střídavém napětí. Všechny dosud
pozorované odpory byly "lineární", jejich hodnota odporu nezávisí na napětí a sinusový průběh střídavého napětí
vede k sinusovému průběhu střídavého napětí, či jinak řečeno : velikosti proudu a napětí jsou přímo úměrné, čili
charakteristiky těchto odporů jsou přímky s různým sklonem (1. 9. ). Varistor ale není lineární odpor, což si
ukážeme v tomto dalším pokusu.
Schéma :
Zapojení :
kanál 2 (10V/DIV) ukazuje průběh sinusově formovaného napětí. Kanál l (0,5 V/DIV) ukazuje časový
průběh proudu, který je přímo úměrný svorkovému napětí na ohmickém odporu 100
. Odváděcí rychlost se
nastaví na 2ms/DIV , přičemž se ukáže přesně sinusový průběh. Spouštění s LINE nebo CH2.
Upozornění :
kanály se zapojí tak,že při přepojení na provoz X-Y se ihned objeví charakteristika, takže může být
pokus EL 1. 9 proveden bez přesvorkování. Charakteristika se potom objeví jako závislost proudu na napětí (I/U-
charakteristika). Jestliže chceme charakteristiku U/I, která se v technice často používá, musíme změnit zapojení
kanálů.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...161
Powered by FlippingBook