Návod "DZS Elektronika" - page 25

© 2013 Didaktik s. r. o.
23
1.9. Charakteristika odporu VDR
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
7
1
Modul odporu VDR
1
Osciloskop
1
Modul 100Ω
5
Spojovací vodiče
1
Zdroj napětí
Charakteristika nabízí možnost, bez zdlouhavého měření rychle zjistit chování a vlastnosti daného prvku.
Velikost proudu se zde mění v závislosti na zavedeném napětí. Proto napětí přivedeme k horizontálnímu vstupu
(CH2 na provoz X - Y), zatímco svorkové napětí na ohmickém odporu, které je úměrné procházejícímu proudu,
přivedeme na vertikální vstup.
Schéma :
Nastavení na osciloskopu :
X-zesílení 5 V/DIV, Y-zesílení 0,2 V/DIV, oba kanály na DC.
Výsledek :
křivka, která zpočátku (od středu ven) probíhá mělce a potom velmi prudce stoupá (resp. nalevo
prudce padá).
Upozornění :
na tomto místě můžeme ještě shrnout pomocí charakteristik vlastnosti všech odporů. Napětí u všech
dalších odporů by se mělo nastavit jen na 10V.
VDR je postupně nahrazován násl. stavebními díly :
ohmický odpor 1 k
: strmě stoupající přímka.
ohmický odpor 10 k
: ploše stoupající přímka.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...161
Powered by FlippingBook