Návod "DZS Elektronika" - page 27

© 2013 Didaktik s. r. o.
25
2. Diody
2.1. Křemíková dioda
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
2
Modul Si - dioda
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Měřicí přístroj 10 V=
1
Modul s objímkou E 10
1
Žárovka 10 V; 0,05 A; E10
U odporů je jedno, ze které strany je přiváděn elektrický proud. Je tomu tak i u všech stavebních dílů?
Schéma :
1. pokus :
křemíková dioda se zapojí podle schématu, tedy ve směru šipky z plus na mínus. Svítí žárovka ? Dioda
tedy propouští elektrický proud. Tento směr nazýváme "otevřeným". Nyní zapojíme diodu opačně. Šipka ukazuje z
mínus na plus. Svítí žárovka ? Tento směr nazýváme "uzavřeným".
Poznatek :
dioda nechá protékat proud jen jedním směrem. Působí jako elektrický ventil. Směr šipky ukazuje směr
protékání (z plus na mínus).
2. pokus :
dioda zůstane nejprve v uzavřeném směru. Snížení napětí na diodě změříme voltmetrem.
Výsledek :
na diodě je plné napětí! Protože neproudí žádný proud, nedochází také na žárovce vzhledem k I=0 k
žádnému snížení napětí (U=R. I=0) a celé napětí musí být na diodě. Diodu nyní přepólujeme.
Výsledek :
voltmetr ukazuje asi 0,7 V ("protékající napětí").
Poznatek :
svorkové napětí křemíkové diody je nyní v propustném směru asi 0,7 V, v závěrném směru je na ní
plné napětí.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...161
Powered by FlippingBook